En tant qu'entreprise d'économie sociale, Senior Montessori soutient la campagne de SAW-B.
sawb_campagne_es_banner_fuck_concurence.
Logo_MaindMain.jpg

Ondanks de aandoeningen is de ontplooiing van de persoon nog steeds mogelijk.

Onze aanpak steunt op het werk en de filosofie van Maria Montessori, aangepast door Professor Cameron Camp. Die persoonsgerichte aanpak steunt op de behouden vaardigheden van de persoon en op de aanpassing van zijn activiteiten, en van zijn fysieke en sociale omgeving. Dit alles met respect voor zijn identiteit.

Senior Montessori est une entreprise d'économie sociale fondée en mai 2016 qui vise un autre regard sur l'avancée en âge et/ou la vulnérabilité.

Elle propose des formations à l'approche Montessori adaptée à l'accompagnement des adultes âgés atteints de troubles cognitifs ou maladies de type Alzheimer.

De onafhankelijkheid, autonomie en sociale participatie ondersteunen.

Het begeleiden van oudere volwassenen met al dan niet ernstige cognitieve stoornissen, stelt heuse moeilijkheden aan de zorgverleners en de mantelzorgers. Senior Montessori is een vereniging die opleidingen en begeleiding biedt aan professionele hulpverleners in de ouderenzorg of iedere persoon die met dit thema bezig is.

 

Nos formations sur site

Nos formations sont adaptées aux besoins de chaque structure. Nos experts vous accompagnent dans une réflexion globale sur:

 

  • Le développement ou l'adaptation de vos lieux de vies;

  • Le développement d'activités adaptées à chacun et stimulant les fonctions cognitives

  • L'utilisation d'outils spécifiques et accessibles à tous 

 

Nous travaillons autour d'une transformation des pratiques d'accompagnement au sein des institutions d'accueil, accompagnement et hébergement de personnes vieillissantes via un parcours de formation collective.

 Découvrez ici notre proposition d'accompagnement de vos équipes

personnes-agees-puzzle.jpg

Volgende off-site opleiding (momenteel alleen in het Frans) -
Toegankelijk voor iedereen die in dit thema geïnteresseerd is

Ondanks de aandoeningen is de ontplooiing van de persoon nog steeds mogelijk.

Onze aanpak steunt op het werk en de filosofie van Maria Montessori, aangepast door Professor Cameron Camp. Die persoonsgerichte aanpak steunt op de behouden vaardigheden van de persoon en op de aanpassing van zijn activiteiten, en van zijn fysieke en sociale omgeving. Dit alles met respect voor zijn identiteit.

De grootste bron van ontmoediging schuilt in de overtuiging dat een persoon niet in staat is om iets te doen.” Maria Montessori

Getuigenissen

 

“We zijn 5 jaar geleden begonnen met Montessori. Ik denk dat ik namens mijn collega's kan spreken en zeggen dat Montessori in het begin goed nagedacht moet worden, maar dat het al snel een automatisme wordt, dat een groot impact heeft op ons beroepsleven maar ook op ons persoonlijk leven. Als de Montessori-concepten eenmaal begrepen, gevoeld en geïntegreerd zijn, veranderen we onvermijdelijk de manier waarop we met bewoners, collega's, vrienden en de mensen om ons heen praten. Deze verandering maakt het mogelijk om de mens in het algemeen met meer respect, gelijkheid, waardigheid en vertrouwen te benaderen".
 

"In het begin betekent het toepassen van Montessori vooral: het geven van een keuze, het gebruik van het werkwoord 'willen' in plaats van 'kunnen', het proberen om de 12 Montessori principes toe te passen bij het voorstellen van een activiteit, het voorstellen en dragen van een badge met de gekozen naam of het aanpassen van het lettertype bij het voorstellen van een tekst. Dit, na het ontdekken, dankzij de leestoets, dat een grote meerderheid van de inwoners nog steeds in staat is om te lezen. Dan beginnen we beetje bij beetje te integreren wat het betekent om "zich te focussen op de behouden vaardigheden van de bewoners en niet op de tekorten". Dit opent de creativiteit in de activiteiten die we voorstellen. We beseffen dat elke bewoner de vaardigheden heeft om activiteiten te ondernemen, iets wat we eerder niet opmerkten of wat we voor onmogelijk hielden. Er beginnen ook sociale rollen te verschijnen. We begrijpen het belang van die rollen om de persoon in staat te stellen om meer autonoom te worden. We beginnen altijd bij het eenvoudigste en gaan dan tot het meest complexe. We beseffen ook hoe belangrijk het is om interacties te creëren tussen de bewoners, om hen in staat te stellen met elkaar te praten, elkaar te leren kennen, elkaar te helpen... Beetje bij beetje geven de verzorgers die we waren plaats aan de facilitators die we aan het worden zijn en ons grootste geluk is dat de bewoners hun autonomie terugkrijgen, in staat zijn om keuzes te maken en te leven zoals in hun eigen thuis".

"Een opleiding met concrete voorstellen voor oplossingen op de werkvloer."

 

"Principes die eenvoudig toe te passen zijn"
 

"Materiaal die we kunnen gebruiken om oplossingen toe te passen."
 

"Het verrijkt en versterkt mijn kennis en vaardigheden. Het verandert mijn kijk op mijn bewoners, die niet positief meer was."
 

"Goede modellen, goed uitgelegd, concrete voorbeelden."
 

"Al het personeel moet toegang hebben tot deze opleiding om goede resultaten te behalen"