Trainen in de Montessori-methode

Stap 4: Presentatie aan de gezinnen.

De gezinnen bewustmaken van de Montessorimethode, van de veranderingen en de uitdagingen die dat in de voorziening teweegbrengt, en van hun actiemogelijkheden in het omgaan met hun naaste.

Doel

- Inzicht krijgen in de Montessori-filosofie en -methode aangepast aan senioren met cognitieve moeilijkheden.
- De perceptie en indruk veranderen over “dementie” en over mensen die eraan lijden.
- Inzicht krijgen in het begrip van de behouden vaardigheden.

Inhoud
- Weergave van dementie: sociale representaties, institutionele modellen, leven met "dementie" en persoonsgerichte aanpak;
- De Montessori-methode: basisprincipes en aanpassing van de pedagogie aan de oudere volwassenen.
- Activiteiten: waar hebben we het over? Definitie en belang van de activiteiten.
- Inzicht in dementie: soorten geheugen en leercapaciteiten, wat zijn behouden vaardigheden, een andere visie op storend gedrag.


Presentatie gevolgd door vraag-en antwoordsessie (2-3 uur), voor maximaal 50 personen. Gezinnen en hulpverleners van de begeleide voorziening.