Trainen in de Montessori-methode

Stap 1: Bewustmaking

 

Voorafgaand aan de opleiding geven onze trainers een algemene informatiesessie over de belangrijkste principes van de Montessori-filosofie en -methode, aangepast aan mensen met cognitieve moeilijkheden.


Bij de initiatie tot de Montessorimethode is het de bedoeling de hulpverleners te sensibiliseren tot een andere benadering van de ondersteuning van senioren. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie van praktische hulpmiddelen die gericht zijn op de ontwikkeling van de autonomie van ouderen die worstelen met cognitieve moeilijkheden (o.a. ziekte van Alzheimer of aanverwante ziekten).

Doelstellingen:
- Inzicht krijgen in de Montessorifilosofie en in de methode aangepast aan senioren met cognitieve moeilijkheden.
- De perceptie en indruk veranderen over “dementie” en over mensen die eraan lijden.
- Inzicht krijgen in het begrip van de behouden vaardigheden

Inhoud
- Weergave van dementie: sociale representaties, institutionele modellen, leven met "dementie" en persoonsgerichte aanpak;
- De Montessori-methode: basisprincipes en aanpassing van de pedagogie aan de oudere volwassenen.
- Activiteiten: waar hebben we het over? Definitie en belang van de activiteiten.
- Inzicht in dementie: soorten geheugen en leercapaciteiten, wat zijn behouden vaardigheden, een andere visie op storend gedrag.

Opleiding van 2 uur.  Kan door maximaal 50 personen gevolgd worden.

>>> Basisopleiding in de Montessorimethode