Montessori voor senioren?

Als eerste vrouwelijke arts in Italië, daarna ook psychologe, antropologe en filosofe, heeft Maria Montessori de “Montessori pedagogie” bedacht door kinderen te observeren.
Ze steunt op de zintuigelijke, fysieke en intellectuele vaardigheden van het kind om hem te helpen zich te ontwikkelen. Voor haar zijn de voorwaarden voor het succes van de ontwikkeling van het kind::

 

  • respect van ieders individueel ritme

  • de relatie met anderen te stimuleren

 

De concepten van Maria Montessori werden overgedragen in de Verenigde Staten en verrijkt door Cameron Camp met de kennissen van de neurowetenschappen van de laatste 20 jaar. Door het onderzoeken van de functie van de amygdalae, die tot heel laat behouden wordt bij personen met een dementie van het Alzheimertype, ondervinden we dat:
Het rationele brein wijzigingen ondervindt, maar het emotionele brein blijft werken.
Het declaratief (expliciet) geheugen wijzigingen ondervindt, maar het procedureel geheugen blijft werken.

 

De omgeving van de oudere volwassenen wordt herdacht zodat hun autonomie ondersteund kan worden. Door te steunen op de behouden vaardigheden, en door de moeilijkheden te omzeilen, kunnen de mensen met cognitieve stoornissen de gebaren van het dagelijks leven weer opnieuw leren. En onze blik op hen verandert dan in een positieve zin.

 

We lenen het motto van Maria Montessori: "Help me het alleen te doen"

 

Effecten en gevolgen:
Opwekking van het vermogen tot sociale verbinding
Vergroting van de wil om deel te maken van een gemeenschap
Deelname aan activiteiten van het dagelijks leven vergroten
Herwaardering en tot rust komen van families
De omgeving menswaardiger maken
Verandering van blik op de ziekte en de personen

Vele onderzoeken en wetenschappelijke publicaties bestaan over de Montessori Methode voor senioren met cognitieve stoornissen.

Cameron Camp

Cameron Camp is de ontwerper van de “Montessori Based Dementia Programming”. Hij is docent psychologie aan drie universiteiten in de Verenigde Staten en heeft in het Verenigd Koninkrijk en Australië in doctoraatscommissies gezeten.
Cameron Camp is lid van de Gerontological Society of America, Fellow van de American Psychological Society. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en boeken op het gebied van gerontologie, met een focus op het ontwerp en de evaluatie van interventies voor mensen met dementie en aanverwante aandoeningen. Zijn meest recent boek is "The Stranger in the Mirror".
Hij is analist bij het National Insitute of Health en ontvangt in 2006 de nationale Barry Reisberg Award voor niet-farmacologisch onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Hij heeft ook gediend als medevoorzitter van de Amerikaanse National Alzheimer's Association Conference.
Professor Camp heeft federale subsidies ontvangen van het National Institute of Health en particuliere stichtingen voor de ontwikkeling van « Montessori Based Dementia Programming ».

 

Onderzoek naar dit programma, gepubliceerd in tijdschriften, heeft aangetoond dat deze interventie geleid heeft tot een aanzienlijke toename van de positieve betrokkenheid van mensen met dementie in vergelijking met de standaard van de zorg, en tot een afname van de gedragsproblemen.

De door Professor Camp ontwikkelde opleidingen en het interventiemateriaal met betrekking tot “Montessori-Based Dementia Programming” werden tot nu toe vertaald in het Spaans, Mandarijn, Japanees, Arabisch, Grieks, Frans en nu ook in het Nederlands. Professor Camp geeft opleidingen en studiedagen over zijn onderzoeken en zijn revolutionaire aanpak over de hele wereld.